Israpporter Östergötland

ALL ISINFORMATION ÄR FÄRSKVARA
Is beträds ALLTID på eget ansvar
Bild saknas
Åkbart. Område: Svängbågen
Provåkt den röjda banan. Isytan något mjuk framförallt i de partier där det tidigare varit "stöp". Från strax öster om Vik till Älghällen är det riktigt bra is med några kortare dåliga delar. Från Älghällen till St Brevik är det i huvudsak OK. Sträckan från parkeringen Rv 55 till Vik är tung och svåråkt men riktigt bra träning. Ingen "plurrningsrisk". Från St Brevik till Sjökullen går det inte att ploga med anledning av "stöp"/vatten under snön. Har försökt och det gick inte bra. Försöker eventuellt att skrapa på e.m för att skapa en bättre yta på de dåliga partierna och bredda banan vilket kan vara svårt. Calle 073-7573266Du har gott om plats - skriv allt du har lust

Cale/Annja

 Införd:
Mail: Mailadress visas inte 2018-02-14 12:51
Kommentera inlägget !!  Tryck nedan !!
Inga kommentarer har ännu gjorts till detta inlägg!

Friluftsliv Skridsko Paddling Kajak Skidor Uteliv Camping