Israpporter Östergötland

ALL ISINFORMATION ÄR FÄRSKVARA
Is beträds ALLTID på eget ansvar
Bild saknas
Nyplogat Stora Älgsjön Område: Stora Älgsjön Norrköping
Banor har plogats från 10-30 cm drivsnö i sjöns hela längd + en runda i södra delen.Isens yta kunde vara bättre men kan bli bättre om solen behagar visa sig.Total istjocklek 30 cm med stöpis överst.

Askar

 Införd:
Mail: Mailadress visas inte 2018-03-02 21:28
Kommentera inlägget !!  Tryck nedan !!
Inga kommentarer har ännu gjorts till detta inlägg!

Friluftsliv Skridsko Paddling Kajak Skidor Uteliv Camping