Israpporter Östergötland

ALL ISINFORMATION ÄR FÄRSKVARA
Is beträds ALLTID på eget ansvar
Bild saknas
Nyplogat Stora Älgsjön Område: Stora Älgsjön Norrköping
Efter torsdagens och fredagens snöfall som gav 10-20 cm, har banor plogats i sjöns hela längd + en runda i södra delen.Isens yta kunde vara bättre, men det är väl likvärdigt på andra sjöar här uppe i Kolmården. Total istjocklek är 30 cm med stöpis överst.

Askar

 Införd:
Mail: Mailadress visas inte 2018-03-10 20:46
Kommentera inlägget !!  Tryck nedan !!
Inga kommentarer har ännu gjorts till detta inlägg!

Friluftsliv Skridsko Paddling Kajak Skidor Uteliv Camping